Eerste €75.000,- aan toezeggingen binnen!

Afgelopen week is het molenbestuur gestart met gestart met het inventariseren van de belangstelling voor participatie in de nieuwe dorpsmolen van de ’trije doarpen’. In de eerste week hebben we een vijftal straten bezocht en ruim €75.000,- aan toezeggingen binnen. De inwoners van de trije doarpen wordt gevraagd over eventuele deelname en de de ashoogte van de nieuwe dorpsmolen van 45 of 55 meter.

Mocht u niet thuis zijn of wilt u het bedrag alsnog doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra.