Nieuwe “Doarpsmûne”

Na een periode van 20 jaar trouwe dienst is het tijd voor een waardige opvolger van de Micon M700-225. De nieuwe turbine komt op exact dezelfde locatie te staan. De dorpsmolen van Reduzum is gesitueerd ten zuiden van het dorp nabij de N354. Jarenlang heeft de dorpsmolen van Reduzum gezorgd voor extra inkomsten voor de drie dorpen Reduzum, Friens en Idaerd. Van de netto-opbrengsten zijn inmiddels veel initiatieven in de dorpen gerealiseerd.

De nieuwe turbine zal de energiebehoefte van de drie dorpen dekken. Samen gebruiken de dorpen circa 1.500.000 kWh. De capaciteit wordt vergroot van 0,225 Mw tot de 0,9. Het verhogen van de capaciteit wordt met name gerealiseerd door de hogere ashoogte en de omvang van het rotoroppervlak. De nieuwe zal rustiger draaien (minder omwentelingen per minuut) ten opzichte van de Micon. Het rustiger draaien wordt gerealiseerd door de omvang rotorbladen en het optimaal benutten van de windsnelheid. Ook wordt het softwarepakket uitgebreid. Hierdoor wordt het mogelijk om eventuele slagschaduw tot minimum te beperken.

Update juli 2020

De onderhandelingen met de leverancier van de nieuwe dorpsturbine zijn gestrand. Het bestuur is op dit moment aan het onderzoeken of er waardige alternatieven zijn. Hierbij wordt alles onder de loep genomen.