De nieuwe dorpsmolen wordt mogelijk gemaakt door omwonenden, leden van de coöperatie, participanten, de mienskip!, de SCE-subsidie (garantieprijs per kWh) en de LEADER-subsidie (Provinsje Fryslân en de EU).

Leaderlogo EU

Folder Coöperatie:

In week 22 komen de buurtambassadeurs bij u aan de deur. Zij overhandigen onder andere deze folder. Daarnaast kunt u zich aanmelden om lid te worden van de coöperatie (kan direct aan de deur, via het papieren aanmeldformulier of online via onderstaande knop ‘Aanmelden coöperatie’.