Reactie Energie van Ons

Onlangs heeft de coöperatie Doarpsmûne Reduzum een brief aan de directie van Eenrgie van Ons verstuurd. Afgelopen week is duidelijk geworden dat ook de ACM onderzoek start naar de hoogte van de vaste terugleverkosten van verschillende energieleveranciers. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijven pleiten voor andere oplossingen. Wat doet Energie van Ons met de inkomsten uit de vaste terugleverkosten? Men zou juist opslag kunnen gaan stimuleren (zonneplan) of andere maatregelen treffen/verzinnen.

Lees in hieronder de reactie van Energie van Ons (dinsdag 13 februari 2024).

Reactie EvO vaste terugleverkosten

Artikel: Hoge terugleverkosten voor eigenaren van zonnepanelen, ACM start onderzoek.