Kollum fan Frâns Kuipers

It Nys windmolens

Places of Hope

Doarpsmûne Reduzum is vertegenwoordigd op de tentoonstelling Places of Hope. De komende decennia staat er voor Nederland veel op het spel op het gebied van ruimte, economie en leefomgeving. Er moeten één miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, maar waar? En hoe? De schaalvergroting en intensivering van de landbouw heeft zijn grenzen bereikt. En wat te denken van het klimaat? In navolging van het klimaatakkoord van Parijs (2015) willen wij Nederlanders in 2030 maar liefst de helft minder broeikasgas uitstoten. Ga er maar aan staan. Sommigen zinkt de moed bij dergelijke opgaven in de schoenen. De tentoonstelling Places of Hope kiest een geheel andere invalshoek. “De oplossingen voor Nederland liggen niet in de statistiek, maar in de verbeelding’, aldus curator Maarten Hajer. “Wie de tentoonstelling bezoekt gaat anders denken; gaat anders vóelen.” ‘Places of Hope’ wordt op 4 april feestelijk geopend en is tot en met 25 november te zien in de Kanselarij Leeuwarden, als onderdeel van het programma van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018.

Lees meer: ZIN IN DE TOEKOMST KRIJGEN MET PLACES OF HOPE_pdf

Places of Hope (‘Zin in de toekomst!’) 4 april t/m 25 november 2018

De Kanselarij Turfmarkt 11 8911 KS Leeuwarden

(Culturele Hoofdstad van Europa, 2018) www.placesofhope.nl

Open: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Toegang: gratis

Coalitie gijzelt meerderheid in Staten

Leeuwarder Courant woensdag 18 februari 2018

LC 28 02 2018 deel 2

 

Overdracht skoalbus

De schoolbus zal op 17 februari 2018 met enig ceremonieel worden overgedragen aan de buscommissie in Cafe Bar de Welp te Reduzum.

Enkele jaren terug was de oude schoolbus, die de kinderen van Friens, Idaerd en Tsienzerbuorren dagelijks naar school brengt en ook weer thuis brengt, toe aan vervanging.
De molenstichting was in overleg met de gebruikers  van de bus al enkele jaren op zoek naar een klimaatvriendelijke vervanging van de bus. De norm daarbij was natuurlijk in de eerste plaats een bus die de kinderen veilig en op tijd op hun bestemming kon brengen. Heel wat exoten hebben de revue gepasseerd. Een schoolbus op waterstof. Technisch was die nog niet echt uitontwikkeld en de prijs was wel het grootste struikelblok.
De begroting voor zo’n bus zou al gauw op een miljoen euro uitkomen! We hebben de aanbieder vriendelijk bedankt, maar toch maar niet zo eentje gekocht.
De elektrische variant was ook een brug te ver. Niet alleen was elektrisch toen nog erg onbetrouwbaar, ook de prijs was erg hoog.
Via een bus op groen gas met ook een veel te hoog prijskaartje en een bus op afgewerkte patat-olie (konden we die kinderen niet aandoen ,wel de geur van patat maar geen patat)
zijn we uiteindelijk uitgekomen op wat toen als een ;schone diesel’ werd aangeprezen.

December 2012 konden we de sleutel van de bus overhandigen aan de bus-commisie, zoals te zien is op bijgaande foto.

Dat we dank zij Volkswagen weten dat het SCHOON bij een diesel in de praktijk minder schoon is,  neemt niet weg dat onze bus de afgelopen jaren goed heeft voldaan. We hopen dat hij dat nog een tijd zal blijven doen ook. De bus wordt nu formeel overgedragen aan de buscommissie voor een symbolische overdrachtsbijdrage.  Het in eigendom hebben van een schoolbus is tenslotte niet de taak waar je aan denkt bij een Doarpsmûne Stifting.
De komende tijd zullen we onze tijd ook best nodig hebben om de nieuwe molen te realiseren als de vergunning loskomt.
De Stifting Doarpsmûne Reduzum

Op de foto krijgt Jos Bergsma uit Friens de papieren van de nieuwe bus uit handen van Henk Vellinga, voorzitter van de Doarpsmune. Chauffeur Piter Renia achter het stuur. 
Foto LC/Siep van Lingen

Update Doarpsmûne jannewaris 2018

gmb-2018-2626