Dorpsmolen Reduzum voert duurzame top 10 aan!

In Nederland zijn er ontzettend veel duurzame initiatieven. Het afgelopen jaar stond de dorpsmolen Reduzum al in duurzame top 100 (51e plek) van de Trouw. Eind december duikt de dorpsmolen op in de top 10 van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). De KNHM ondersteunt veel initiatieven door o.a advies te geven, inspiratie te bieden en mensen verbinden door het sterke netwerk.

Zienswijze ingediend door dorpsmolen Reduzum

De provincie is bezig haar nieuwe beleid op het gebied van windmolens vast te stellen. Bijgaande zienswijze hebben wij, het bestuur van Stifting Doarpsmûne Reduzum, bij de provincie ingediend :Onze nieuwe dorpsmolen past zonder meer in dat beleid. De vergunning die we al een tijdje geleden hebben gekregen laat dat ook zien.

Lees meer

De molen, daar hoor je niks meer van.

Het is stil rond de molen. We hebben met z’n allen ruim € 800.000,- toegezegd als lening. Nu zou je toch zeggen dat de molen er al haast moet staan. Ook wij, bestuurders van de stifting, zouden graag de nieuwe molen snel geplaatst zien worden. Maar zo werkt het helaas niet. Er is al veel geregeld de afgelopen tijd.

Lees meer

Huis-aan-huis bezoeken nieuwe dorpsmolen afgerond

Inwoners van Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum,

De afgelopen weken zijn we zoveel mogelijk bij jullie ieder persoonlijk aan de deur geweest om te vragen of jullie ons ook geld wilden lenen voor de nieuwe dorpsmolen.
We troffen niet ieder thuis en niet ieder is in de gelegenheid ons geld te lenen of wilde dat niet.
Lees meer