Informatieavond nieuwe dorpsmolen 22 augustus

Donderdagavond a.s wordt ‘de stand van zaken’ omtrent de nieuwe dorpsmolen toegelicht tijdens een informatieavond in Cafe bar de Welp, aanvang 20.00 uur. Na afloop kunt u bestuursleden van de molenstichting benaderen voor vragen omtrent de nieuwe dorpsmolen.

De komende weken gaan de bestuursleden van de dorpsmolen deur-aan-deur om het invulformulier op te halen. U kunt de komende tijd uiteraard het invulformulier ook langs brengen of donderdagavond overhandigen aan een van de bestuursleden. De reeds binnengekomen toezeggingen worden bij de huis-aan-huisbezoeken overgeslagen.

Jarig Jan Boersma
Arjen van Balen
Jan Rodenburg
Bartle de Leeuw
Henk Vellinga
Albert Bouwstra
Jeljer Zijlstra

Impressie van de nieuwe dorpsmolen

Nije Doarpsmûne

Onlangs heeft u een brief in de brievenbus van de molenstichting mogen ontvangen. Wilt u deelnemen? Zie de onderstaande pdf bestanden.

Brief inwoners

Invulformulier

De dorpsmolen een stap dichterbij

Dinsdag 18 juni 2019 is er een provinciaal coalitieakkoord gepresenteerd over hoe Provinciale Staten de komende 4 jaar op
diverse terreinen de provincie gaat besturen. Een akkoord dat op diverse punten een positieve benadering uitstraalt.
Uiteraard waren wij vooral geïnteresseerd in de benadering van de nieuwe coalitie van onze dorsmolen.
Omdat er nog in de Staten over gestemd moet benaderen we alles nog even voorzichtig, dat kan nog een probleem
geven al gaat in de politiek bijna niemand daar van uit. Lees meer

Mag de nieuwe dorpsmolen wel of niet?

Op 30 April jl. hebben 4 bestuursleden van het molenbestuur een zitting bijgewoond van de Raad van State in Den Haag.
Het ging om een zitting waarin de Raad van State de betrokken partijen (gemeente Leeuwarden, Provinsje Fryslân en stichting dorpsmolen Reduzum) uitnodigt meer informatie te geven over hun conflict.
Zoals jullie je wellicht herinneren heeft de gemeente Leeuwarden in oktober 2018 bezwaar gemaakt tegen het feit dat de provincie Fryslân onze dorpsmolen heeft afgewezen en de rechter de provincie gelijk had gegeven. Lees meer