Dorpsmolen november en december 2018

Kleinschalig, een dorpsmolen die de energie (elektriciteit) kan dekken voor een paar Friese dorpen. Het afgelopen jaar heeft het bestuur wederom hard gewerkt om de nieuwe dorpsmolen te realiseren. Aan de internationale en landelijke bekendheid kan het niet liggen die reikt tot in Den Haag en zelfs in Denemarken kent men Reduzum. Dichter bij huis kan de dorpsmolen uiteraard rekenen op brede steun vanuit de gemeente Leeuwarden echter zorgt de Provincie Fryslân nog voor enige tegenwind. Binnenkort wordt door de Raad van State het bezwaar van de gemeente Leeuwarden tegen de Provincie Fryslân in behandeling genomen. Hopelijk meer duidelijkheid in 2019!

 

Werkbezoek Wold & Waard november 2018

Van de Elfwegentocht, Hier opgewekt tot woningcorporaties, men weet de dorpsmolen Reduzum te vinden. Hoe doen ze het toch in Reduzum? Afgelopen november kwam de woningcorporatie Wold & Waard (provincie Groningen) op werkbezoek. Hoe pakt men in Reduzum e.o het aan ten aanzien van duurzame energie en de energietransitie? Na een wandeling langs diverse punten in het dorp is men met een hoop informatie afgezet richting Groningen. De woningcorporatie wil het woningbestand verduurzamen samen de bewoners en de omgeving. Hierbij komt de expertise van de dorpsmolen goed van pas. Terugdenkend aan de Kersttoespraak: ‘De dorpsmolen van Reduzum is een kleinschalig project, maar ik denk GROOTS’, aldus Koning Willem-Alexander. Voor en door de mienskip. Namens het bestuur wensen wij eenieder een energiek 2019 toe!

Update doarpsmûne Reduzum september 2018

Begin september kregen we het bericht dat de rechter de eis van de gemeente, dat de provincie de nieuwe windmolen zou moeten toestaan, had afgewezen. Hoewel het toch weer een terugslag is hadden we er eigenlijk al rekening mee gehouden. Hoe nu verder?

Lees meer

Er gebeurt niks met die nieuwe dorpsmolen

Behalve af en toe een stukje in de krant of een praatje op de radio dan wel incidenteel op straat horen jullie weinig van de nieuwe molen. Er is helaas ook niet echt heel veel nieuws te melden. Maar toch gebeurt er op diverse fronten best wel veel. Daarom even een verhaal om jullie bij te praten.

Te gast LC 17/7/2018

TE GAST

LEEUWARDER COURANT 17 juli 2018

Reduzum nationaal voorbeeld.

Megawindmolens kunnen wel lager

 

 

Drie nieuwe borden op het terras van de Blauwe Tent

Reduzum in de grijze oudheid, de prachtige weidse omgeving van Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum en de Blauwe Tent met daartegenover de Doarpsmûne. Ze stonden de afgelopen tijd volop in de belangstelling.
Oeds kwam fan Fierwei thus  na een oorlog tegen Troje en beleefde onderweg vele avonturen voor hij na lange tijd weer rust vond
in zichzelf en zijn eigen mooie omgeving. In het radioprogramma Bureau de Vries van de Omrop kwam deze week naast Oeds ook een stuk recentere geschiedenis van Reduzum aan de orde:
Het begin van de vorige eeuw met zijn armoe, ongelijkheid en sociale onrust en de daaruit voortvloeiende drankellende.
In de vorm van een verhaal over de toenmalige dominee van Reduzum Dominee Boers en zijn strijde tegen het onrecht.
Een van de resultaten was de Blauwe Tent, een café waar geen alcohol geschonken mocht worden en nu na ruim meer als 100 jaar nog steeds geen druppel alcohol te krijgen is.

Een crew van 200 vrijwilligers uit de dorpen zorgde onder de hoede van enkele professionals voor het succesvol neerzetten van het verhaal van Oeds.

We hebben het geluk dat een van de tot de verbeelding sprekende spelers uit het verhaal, de heks Kirkje, bereid gevonden is om de borden te onthullen bij de Blauwe Tent die informatie geven over het dorp en zijn omgeving en over een ander aspect van de Mienskip, de dorpsmolen.