Liander maakt fout tijdens de aanmeldprocedure, Reduzum mag volledig terugleveren!

Vandaag (31 augustus) verscheen er een artikel in de Leeuwarder Courant. Liander had een transportbeperking opgelegd aan de coöperatie. Echter blijkt nu dat de turbine wel op vol vermogen kan draaien in 2022. De aanvraag van Reduzum is onterecht behandeld als een aanvraag die na 10 juni is ingediend, aldus Liander. 10 juni heeft TenneT(netnetbeheerder hoogspanning) een aankondiging gedaan voor congestiemanagement. De coöperatie is vandaag telefonisch door Liander in kennis gesteld. We zijn uiteraard ontzettend blij en zien de schriftelijke bevestiging van Liander graag tegemoet.

We hebben al onze leden opgeroepen om de ‘voorbeeldbrief’ te downloaden en te versturen naar de directie van Liander. Deze oproep komt nu te vervallen aangezien het maximale resultaat is behaald. No kinne we de folgende stappen sette!

Oproep leden en geïnteresseerden

Beste lid van de coöperatie/geïnteresseerde,

Om onze uitnodiging aan Liander kracht bij te zetten, willen wij u vragen om een brief te sturen naar de directie van Liander. Het betreft ‘een voorbeeldbrief’ die u eventueel zelf kunt aanpassen en ondertekenen. Het adres staat vermeld in de brief.

Hier kunt u de voorbeeld downloaden.

Update doarpsmûne mei 2020

Na maanden hard werken is er eindelijk resultaat. Alle vergunningen zijn binnen en alle procedures zijn doorlopen en als sluitsteen van deze spreekwoordelijke piramide is de subsidieaanvraag 16 mei jl. ingediend. De toekenning kan 3 tot 6 maanden duren maar eigenlijk zou de molen ons op dat punt niet meer kunnen ontgaan.

Met de toekenning van de subsidieaanvraag is het mogelijk om als coöperatie jaarlijks ongeveer 25000 euro in de Mienskip en het verenigingsleven te investeren. Echter om maximaal te kunnen profiteren is het nodig dat ieder huishouden lid wordt van deze coöperatie en zo kan meebeslissen aan welke doelen de opbrengst kan worden toegekend. 

Lees meer

BREAKING NEWS

Er is een hele reële kans om samen met jullie een nieuwe dorpsmolen te realiseren. Het afgelopen halfjaar waren de pijlen gericht op een gereviseerde turbine, maar sinds 3 maart is er een definitief een beter alternatief. De SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) is vastgesteld in de Staatscourant. Het grote voordeel van deze regeling is dat we de komende 15 jaar gegarandeerd substantieel inkomsten kunnen genereren voor ons eigen omgeving! We kunnen echter niet zonder jullie hulp. We hebben 500 deelnemers nodig voor de coöperatie. Het bestuur bereidt op dit moment de aanvraag voor (alle signalen moeten op groen staan), zodat de aanvraag kan worden ingediend. Binnenkort zullen we meer informatie met jullie delen omtrent de ledenwerving van de coöperatie. Kunnen we rekenen op jullie steun?

In het PDF-bestand meer informatie.

Update dorpsmolen december 2020

De afgelopen maanden heeft het bestuur van de dorpsmolen Reduzum onderzoek gedaan naar gereviseerde windturbines. Het doel is om de huidige turbine te vervangen. In de bijlagen meer informatie.