De dorpsmolen wordt binnenkort ontmanteld

Nieuwsbrief maart 2022

Na een intense klus, 540 enveloppen vouwen en bezorgen, is het ledencontract onlangs
bij de leden bezorgd ten behoeve van uw eigen administratie. Bij een verhuizing kunt u
lid blijven van de coöperatie nadat u een adreswijziging heeft doorgegeven aan het
secretariaat (info@dorpsmolen-reduzum.nl o.v.v. adreswijziging).

Energiecoöperaties Tzum en Reduzum tekenen koopovereenkomst


Woensdagmiddag 8 december wordt in de Blauwe Tent de koopovereenkomst getekend van de buurtmolen Tzum en de dorpsmolen Reduzum met de leverancier. EWT zal de turbines in september en oktober leveren en eind 2022 zullen de turbines gaan leveren aan het net. Beide coöperaties vertegenwoordigen samen meer dan 1060 leden! 

Eind volgende week (week 50) kunnen alle leden (coöperatie Reduzum) een betaalverzoek van €5,- verwachten. De betaallink zal worden verstuurd per mail. Mocht u de mail niet ontvangen, dan kunt u ook de details van het rekeningnummer vinden op de website van de dorpsmolen (www.dorpsmolen-reduzum.nl). Controleer regelmatig uw ‘postvak in’ en ‘postvak ongewenst’ en zeg het voort.

Bestuur Coöperatie Doarpsmûne Reduzum e.o U.A

Certificaten en de betaling

De afgelopen weken is er ruim 90% van het toegezegde bedrag (ruim €750.000,-) van de participanten overgeboekt op de rekening van de coöperatie. Fantastisch! De communicatie verloopt via de e-mail van de dorpsmolen en daardoor kan het zijn dat de mail in het ‘postvak ongewenst’ terecht is gekomen. Heeft u als participant nog niet het toegezegde bedrag overgeboekt, dan verzoeken wij u dat vriendelijk om per ommegaande te doen. Begin december zal de coöperatie de eerste aanbetaling voldoen aan de turbineleverancier.

Alvast hartelijk dank!

Het bestuur van Coöperatie Doarpsmûne Reduzum e.o U.A

Eerste nieuwsbrief van de coöperatie

De komende dagen wordt de eerste nieuwsbrief verstuurd vanuit het e-mailadres: info@dorpsmolen-reduzum.nl. We lopen er tegenaan dat veel mailtjes niet kunnen worden bezorgd (veelal Outlook/hotmail e-mailadressen). Tip: Houd u spam en postvak ‘ongewenste mail’ in de gaten en verplaats de mail naar de inbox. Het kan verkeren dat de mail meerdere keren is verstuurd. Excuses voor het ongemak.