Liander stelt werkzaamheden uit

Vrijdag 17 juni heeft Liander te kennen gegeven de geplande werkzaamheden die in week 27 t/m 29 zouden gaan plaatsvinden te verplaatsen naar week 34 en week 35 (week na de bouwvak). In week 35 wordt de aansluiting opgeleverd. In eerste instantie stond week 27 al vast sinds september 2021, maar door personeelstekorten, aanvoer van materialen etc. moet Liander noodgedwongen de werkzaamheden verplaatsen, aldus Liander. De planning voor de nieuwe dorpsmolen is krap en kent alleen nog ruimte in week 34 en week 35.

De coöperatie heeft Liander dinsdag 21 juni 2022 gevraagd om de aangepaste planning schriftelijk te bevestigen. Tot op heden heeft de cooperatie de bevestiging nog niet ontvangen. De overige werkzaamheden verlopen exact volgens planning (de complete planning van de nieuwe dorpsmolen is rondom Liander gepland). Westra Infra B.V zal de werkzaamhden van week 34 en 35 naar voor halen om zo Liander niet voor de voeten te lopen.

Indien de Liander niet een officiele schriftelijke bevestiging kan/wil afgeven, dan moet de cooperatie zich gaan buigen over eventuele vervolgstappen. Hierbij kan de coöperatie jullie hulp dan ook goed gebruiken.

Liander

Overweegt u glasvezel?

In Reduzum en Idaerd wordt, bij voldoende aanmeldingen (20% van de huishoudens), in 2023 een glasvezelnetwerk aangelegd. Doarpsmûne Reduzum is voor toekomstbestendig internet. Indien u zich aanmeldt bij Caiway of Delta ontvangt u zelf €25,- en het dorp ontvangt €50,- per aangemeld huishouden. Het bedrag dat het dorp ten goede komt, kunnen we samen besteden aan een leuk initiatief. Ideeën kunt u insturen naar: info@dorpsmolen-reduzum.nl

Mocht u Delta of Caiway overwegen, meld u dan aan voor 27 april via de onderstaande link:

Delta: http://aklam.io/yciHjR

Caiway: http://aklam.io/8woxZh

U kunt deze link gerust delen in de buurt App.

De dorpsmolen wordt binnenkort ontmanteld

Nieuwsbrief maart 2022

Na een intense klus, 540 enveloppen vouwen en bezorgen, is het ledencontract onlangs
bij de leden bezorgd ten behoeve van uw eigen administratie. Bij een verhuizing kunt u
lid blijven van de coöperatie nadat u een adreswijziging heeft doorgegeven aan het
secretariaat (info@dorpsmolen-reduzum.nl o.v.v. adreswijziging).

Energiecoöperaties Tzum en Reduzum tekenen koopovereenkomst


Woensdagmiddag 8 december wordt in de Blauwe Tent de koopovereenkomst getekend van de buurtmolen Tzum en de dorpsmolen Reduzum met de leverancier. EWT zal de turbines in september en oktober leveren en eind 2022 zullen de turbines gaan leveren aan het net. Beide coöperaties vertegenwoordigen samen meer dan 1060 leden! 

Eind volgende week (week 50) kunnen alle leden (coöperatie Reduzum) een betaalverzoek van €5,- verwachten. De betaallink zal worden verstuurd per mail. Mocht u de mail niet ontvangen, dan kunt u ook de details van het rekeningnummer vinden op de website van de dorpsmolen (www.dorpsmolen-reduzum.nl). Controleer regelmatig uw ‘postvak in’ en ‘postvak ongewenst’ en zeg het voort.

Bestuur Coöperatie Doarpsmûne Reduzum e.o U.A