Update ‘nieuwe molen’

Inwoners van Reduzum, Friens, Tsienzerbuorren en Idaerd,

 

Na onze ronde door de dorpen om de toezeggingen voor de financiering van de nieuwe molen te verzamelen is het stil geworden rond de dorpsmolen.
Het toegezegde  bedrag heeft onze verwachtingen ruim overtroffen en er komt nog steeds af en toe wat bij. De stand is nu al €384.000,- en er komt een toezegging aan die het bedrag vrijwel zeker over de €400.000,- zal stuwen.

Het wachten is nu echter op de provincie Fryslân. In december heeft Provinciale Staten ingestemd met het toestaan van nieuwe dorpsmolens. De nieuwe ploeg, die na de verkiezingen aantrad, denkt er echter anders over. We hebben ze al verzocht onze molen alsnog weer toe te laten en krijgen daarbij veel steun van diverse kanten. We voldoen vrijwel feilloos aan alle criteria die in het College-Akkoord staan genoemd voor ‘de ideale Mienskip’ die men nastreeft dus het moet lukken.

Ondertussen gaan we wel door met het invullen van de plannen al gaat dat in vakantietijd wel wat langzamer.
Zodra er weer wat te melden is, hoort u van ons!

 
De molengroep

Teller ‘nieuwe dorpsmolen’ op €384.000,-

Na alle huis-aan-huisbezoeken worden er per e-mail en persoonlijke benadering nog steeds toezeggingen gedaan voor de nieuwe dorpsmolen. Inmiddels is er ruim €384.000,- binnen aan toezeggingen uit de dorpen, Reduzum, Tsienzerbuorren Friens, Idaerd, en Aegum. Een fantastisch resultaat!

Heeft u ons gemist en wilt u alsnog een toezegging doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra

Uitreiking ‘zilveren ragebol’ voor Doarpsmûne Reduzum

De ‘zilveren ragebol’ is in het leven geroepen door de nieuwe beweging De Ragebol, waarin zich een aantal voormalige medewerkers van actiegroep Loesje heeft verenigd. Met de uitreiking van de Zilveren Ragebol stimuleert de beweging die personen die zich inzetten voor nieuwe progressieve initiatieven.

Om aan te geven hoe het anders en beter kan, maken de bedenkers van Loesje zaterdag a.s van de gelegenheid gebruik om Henk Vellinga, voorzitter van Dorpsmolen Reduzum, in het zonnetje te zetten. Al jaren zorgt de windmolen in dit dorp voor een extra impuls met financiële ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen. Geïnspireerd door het voorbeeld van Reduzum hebben ondertussen vijftig Friese dorpen zich verenigd in het burgerinitiatief ‘Ieder dorp een eigen windmolen’. Hoeveel draagvlak voor duurzame energie wil je hebben?

 

Zaterdag 16 mei 2015 om 14.00 uur

zilveren ragebolBoekhandel van der Velde

Nieuwestad 57-59 te Leeuwarden

Ruim € 300.000,- aan toezeggingen

Afgelopen week zijn we wederom bij een aantal straten langs geweest, ook hier werden de mensen gevraagd om hun mening over de hoogte van de nieuwe windmolen te geven.

Zondag jl. was er voor liefst 204.000 euro aan toezeggingen genoteerd. Intussen zijn we een aantal dagen verder en zitten we op een bedrag van 301.000 euro hetgeen fantastisch is.

We hopen deze week de bezoeken af te ronden. Er zijn nog een aantal straten in Reduzum en Friens waar we nog langs gaan.

Mocht u niet thuis zijn of wilt u het bedrag alsnog doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra

Tussenstand na twee weken: €140.000,- voor de nieuwe dorpsmolen

 
In week 17 is er voor maar liefst €65.000,- aan toezeggingen genoteerd. Dat brengt de tussenstand op €140.000,-. De bestuursleden van de stichting gaan bijna elke avond op pad om de inwoners te informeren over de nieuwe dorpsmolen. Tijdens de huis-aan-huisbezoeken wordt u een tweetal vragen voorgelegd, één over de ashooogte en daarnaast over eventuele deelname in de nieuwe molen. De afgelopen twee weken hebben we een aantal straten in Reduzum, Idaerd en Tsienzerbuorren bezocht. Ook deze week kunt u ons aan de deur verwachten!

Mocht u niet thuis zijn of wilt u het bedrag alsnog doorgeven, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de stifting doarpmûne Reduzum of een e-mail sturen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl

Stifting Doarpsmûne Reduzum

Henk Vellinga, Bartle de Leeuw, Jan Rodenburg, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra en Jeljer Zijlstra