Voorlichtingsavond aanschaf zonnepanelen

Wanneer: Donderdag 10 maart aanvang 20:00 uur

Waar: Cafe bar De Welp

De stichting Doarpsmûne Reduzum organiseert een voorlichtingsavond voor de inwoners van de ‘trije doarpen’ over aanschaf van zonnepanelen.

Lees meer

Duitse studente onderzoekt opwekking lokale duurzame energie Reduzum

´Samen´,´ innovatief´, ’dat kunnen we’ zijn de steekwoorden die mij van de interviews van zaterdag 9 januari het meest zijn bij gebleven. Voor mijn afstudeerscriptie aan de Wageningen universiteit heb ik contact opgenomen met de stichting Doarpsmûne Reduzum om te onderzoeken hoe de Stichting, als één voorbeeld van hoe mensen samen duurzame energie opwekken, georganiseerd is. Hiervoor ben ik in gesprek gegaan met drie bestuursleden. Lees meer

Aanschaf zonnepanelen

dorpsmolen

De stichting Doarpsmûne Reduzum zou graag van de dorpsbewoners van Friens, Idaerd en Reduzum willen weten of er nog belangstelling is voor een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.

Bij voldoende aanmeldingen zullen wij een voorlichtingsavond organiseren. Indien nodig kunnen wij ook de inkoop van de zonnepanelen begeleiden.

Heb je belangstelling hiervoor, geef je dan vrijblijvend voor 1 januari 2016 op.

Dit kan bij één van de leden van de stichting of via ons mailadres: info@dorpsmolen-reduzum.nl

De klimaattop en de dorpsmolen

De klimaattop
Een manifestatie in Leeuwarden of in Amsterdam of lopend naar Parijs.
Ieder heeft zo zijn eigen wijze om zijn of haar bezorgdheid over de aantasting van het klimaat gestalte te geven.
Allemaal hopen we op een klimaattop in Parijs waar nu eens spijkers met koppen geslagen zullen worden en er echt gewerkt gaat worden aan een duurzame wereld.
De inwoners van Reduzum, Friens en Idaerd blijven ondertussen zelf actief hun bijdrage leveren aan die duurzame wereld.
Lees meer

Doarpsmûne vs Krimp

LC 06-11-2015 

Vertrouwen in eigen kracht versus krimp

Het voorstel van Wim Kroon (LC 30 oktober) om windmolens te gebruiken om de gevolgen van krimp op de leefbaarheid te ondervangen, bevat elementen die we van harte onderschrijven.

 

06 november 2015 11:59 lc

Maar in tegenstelling tot het idee van Wim Kroon, grote windmolens op een rij in een gebied 3 kilometer achter de Waddenzeedijk, kiezen wij liever voor een molen naar aard en schaal, passend bij onze dorpen en daar zo dicht mogelijk bij. De lasten en de lusten worden dan zo goed mogelijk bij elkaar gebracht.

Reduzum/Friens en Idaerd hebben al ruim dertig jaar geleden besloten zelf het heft in handen te nemen om de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Daarbij heeft de eigen windmolen, Us Doarpsmûne, een belangrijke rol gespeeld.

De molen is volledig van de dorpen en de opbrengst dus ook. Uit de inkomsten van de molen zijn sinds 1994 diverse maatregelen gefinancierd die de bevolking van de dorpen gezamenlijk voordeel opleverden. Zonnepanelen op de school, een nieuwe schoolbus en led-verlichting op het sportveld, om maar eens een paar te noemen.

Belangrijker nog dan de financiele voordelen is het gevoel van saamhorigheid dat mee door het aanpakken van projecten als de eigen molen leeft in de dorpen. Natuurlijk zijn ook wij niet in staat alles te behouden wat er ooit was. Tiden hawwe tiden, nietwaar?

Maar wij zijn in staat aan de toekomst zelf mee sturing te geven en kunnen dat deels bekostigen uit de opbrengst van onze molen. Daarom streven we er als drie dorpen ook naar om een nieuwe windturbine neer te zetten. Een iets grotere, die onze eigen behoefte dekt. Daarom willen we ook graag die stroom zelf aan onze eigen mensen leveren.

Krimp of geen krimp, als we zo veel mogelijk op onze eigen kracht kunnen vertrouwen, kunnen we er zelf zo veel mogelijk aan doen. Een eigen windturbine in een dorp zal niet voor ieder dorp zijn weggelegd, maar wij doen het al meer dan 22 jaar met succes en we willen er graag mee doorgaan.

ARJEN VAN BALEN

Lid bestuur stifting Doarpsmûne Reduzum

info@dorpsmolen-reduzum.nl