LC 9/3/2016: Redúster mûne stien yn’e fiver provinsje

Hjoed in stik yn de Ljouwert krante oer de doarpsmûne. De Ljouwerter polityk stipet ‘ús mûne’ folsein. Op Twitter binne we hast ‘trending topic’.

 

LC 9 maart 2016

LC 9 maart 2016

 

Redúster doarpsmûne

Omgevingsvergunning aangevraagd

Het is al weer enige tijd geleden dat we bij u aan de deur zijn geweest voor eventuele participatie in de nieuwe dorpsmolen. Het plan om de huidige dorpsmolen te vervangen krijgt gestaag body. De omgevingsvergunning voor de nieuw te realiseren doarpsmûne aan de Overijsselseweg wordt bij de gemeente Leeuwarden aangevraagd (Huis aan Huis, 2 maart 2016). We houden u op de hoogte!

IMG_0348

Voorlichtingsavond aanschaf zonnepanelen

Wanneer: Donderdag 10 maart aanvang 20:00 uur

Waar: Cafe bar De Welp

De stichting Doarpsmûne Reduzum organiseert een voorlichtingsavond voor de inwoners van de ‘trije doarpen’ over aanschaf van zonnepanelen.

Lees meer

Duitse studente onderzoekt opwekking lokale duurzame energie Reduzum

´Samen´,´ innovatief´, ’dat kunnen we’ zijn de steekwoorden die mij van de interviews van zaterdag 9 januari het meest zijn bij gebleven. Voor mijn afstudeerscriptie aan de Wageningen universiteit heb ik contact opgenomen met de stichting Doarpsmûne Reduzum om te onderzoeken hoe de Stichting, als één voorbeeld van hoe mensen samen duurzame energie opwekken, georganiseerd is. Hiervoor ben ik in gesprek gegaan met drie bestuursleden. Lees meer

Aanschaf zonnepanelen

dorpsmolen

De stichting Doarpsmûne Reduzum zou graag van de dorpsbewoners van Friens, Idaerd en Reduzum willen weten of er nog belangstelling is voor een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.

Bij voldoende aanmeldingen zullen wij een voorlichtingsavond organiseren. Indien nodig kunnen wij ook de inkoop van de zonnepanelen begeleiden.

Heb je belangstelling hiervoor, geef je dan vrijblijvend voor 1 januari 2016 op.

Dit kan bij één van de leden van de stichting of via ons mailadres: info@dorpsmolen-reduzum.nl