Iedereen wordt er beter van, maar niemand rijk

Blogs Energie+ Martijn Messing

Iedereen wordt er beter van, maar niemand rijk

Met een dikke Porsche rijdt een projectontwikkelaar een polder in, een provinciale zoeklocatie voor windmolens. De grond in de polder is van een aantal boeren, er wonen ook nog wat rustzoekende gepensioeneerden. De boeren zijn varkens- en melkveehouders en fruit- en groentetelers.

Met wat passen en meten kunnen er tien windmolens geplaats worden in deze polder. Tien joekels van misschien wel 190 meter tiphoogte die samen voor misschien wel 30.000 huishoudens aan stroom kunnen opwekken per jaar. Er is mogelijk geld te verdienen in deze polder. Daarom heeft de projectontwikkelaar zich goed voorbereid en heeft hij gelikte grondovereenkomsten bij zich.

Hij weet precies welke boeren het financieel zwaar hebben. Er is immers geen geld meer te verdienen in de varkenssector en alleen grote melkveeondernemers verdienen nog een karig inkomen. Misschien is het al zover dat een aantal van de polderondernemers noodgedwongen de lokale voedselbank moet bezoeken. Het aanbod van de meneer in de Porsche, om € 50.000 per jaar te betalen voor het verlenen van opstal voor een windmolen op zijn land komt dan ook als geroepen. De eerste tekenaars zijn al snel over de dam. Ze tekenen de overeenkomst met daarin een geheimhoudingsclausule met een direct opeisbare boete van € 100.000.

De missie van de ontwikkelaar is geslaagd. Die heeft nu een monopolie op de ontwikkeling van windmolens in de betreffende polder. Het heeft hem niets gekost, zelfs geen tekengeld. Nu zien of hij de lokale politiek mee krijgt om te mogen gaan ontwikkelen. Als die missie slaagt heeft de ontwikkelaar ook nog eens monopolie op het exploiteren van de windmolens en het leveren van de stroom uit zijn windmolens voor zeker 20 jaar. En dat terwijl de samenleving via de wet Opslag Duurzame Energie (ODE) per windmolen ongeveer € 300.000 subsidie per jaar per windmolen gaat betalen. Voor deze polder is dat maar liefst 10 (aantal molens) x 15 (looptijd subsidie) x € 300.000 = € 45miljoen.

Met het ophalen van zijn schouders verontschuldigt de meneer in de Porsche zich. Je kunt het hem toch niet kwalijk nemen dat hij gebruik maakt van het systeem. “Doe ik het niet, dan doet een ander het wel.” Duidelijk geïrriteerd gaat hij met wat luidere stem verder. “Je moet eigenlijk blij met me zijn, ik zorg er voor dat die boeren straks weer geld kunnen verdienen en die windmolens produceren duurzame energie, dat willen we toch? Dat maak ik allemaal mogelijk.” Hij trok extra hard op. Zijn Porsche was een Cayenne Hybride Plugin 2015, nagenoeg vrijgesteld van BPM (€ 649 in plaats van dik €10.000) en 14% bijtelling. Gemiddeld 1:11 rijdend met een accu-bereik van 18km; hoe krijg je het verzonnen?

Ik was in de polder om te zien of de bewoners open zouden staan voor de aanpak van de dorpsmolen. Die heeft als uitgangspunt: iedereen wordt er beter van maar niemand rijk. Maar ik besefte me direct dat ik dan ook mee zou moeten bieden met de prijs die projectontwikkelaars bieden.

Kunnen goede juristen geen wettekst bedenken waarvan de strekking is dat grondstukken waar windmolens komen, na zorgvuldige lokale afweging, onteigend kunnen worden door de gemeente ten behoeve van het algemene (en directe omgevings) belang? En kunnen een paar goede Kamerleden er niet voor zorgen dat daar een kamermeerderheid voor komt? Dan kunnen daarna de ontwikkelrechten aan de markt aangeboden worden met in het programma van eisen opgenomen een verregaande samenwerking met de lokale gemeenschap en goede omgang en compensatie voor de directe omgeving.

Martijn Messing

Reduzum wil maar mag geen grotere windmolen plaatsen

18/4/16: Eenvandaag

Meestal levert het veel protest op, de komst van een nieuwe windmolen. Maar in het Friese Reduzum zijn ze juist heel blij met hun ‘dorpsmolen’; en hier mag hij juist niet vervangen worden door een nieuwe, grotere versie.

De molen die er nu staat is na 22 jaar verouderd en kost meer dan dat hij oplevert. Alleen de provincie Friesland wil niet dat de molen vervangen wordt, omdat in het coalitieakkoord staat dat er alleen nog nieuwe molens geplaatst mogen worden als ze met meer exemplaren in een park staan. 

Ze mogen wel een molen plaatsten die even lang is als de Micon M700-225 die er nu staat, maar volgens de bewoners levert dat veel minder stroom dan de negen meter langere die ze graag willen. EenVandaag gaat langs bij de molen en spreekt met Henk Vellinga, voorzitter van de stichting die de molen beheert.

(bron: http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/66557/reduzum_wil_maar_mag_geen_grotere_windmolen_plaatsen)

 

eenvandaag

Werkbezoek FNP aan dorpsmolen Reduzum

Reduzum 5 april 2016

Met de (westelijke) wind in de rug arriveerde gedeputeerde Johannes Kramer (Fryske Nasjonale Partij) op de fiets bij de Blauwe Tent, kort daarna volgenden Corlienke de Jong en Klaas Fokkinga. Net na zevenen startte een open overleg tussen de FNP en de stichting doarpsmûne Reduzum over het vervangen van de huidige dorpsmolen.

De FNP is vóór ‘duurzame dorpen’ en waardeert het sympathieke idee van Reduzum om een dorpsmolen, zoals die nu is, te exploiteren. Iedereen is het er over eens dat de revenuen ten goede komen van de drie dorpen en daarmee de leefbaarheid binnen de dorpen kan worden verbeterd. De FNP maakte duidelijk dat zij windturbines op zee nastreven i.p.v op het vaste land. Dit is men overeengekomen bij het coalitie-akkoord. Van dit standpunt wil de FNP niet afwijken.

In de Blauwe Tent werd er een heldere uitleg gegeven over de ontwikkelingen die de afgelopen honderd jaar zich in Reduzum hebben voorgedaan. Hoe dominee Boers de alcohol te lijf ging en hoe de Redústers zich weten te organiseren ten behoeve het dorp in de vorm van een functionerend en doeltreffend zelfbestuur. Het exploiteren van een dorpsmolen is daarvan een voorbeeld. Van, voor en door het dorp! De dorpsmolen investeert in het dorp van informatieborden voor de Slachte tot de skoallebus van Reduzum, Friens Idaerd en Tzienserbuorren.

Provinsje Fryslân blokkeert het vervangen en verhogen met 9 meter van de huidige dorpsmolen. Wij hebben tijdens het gesprek aangegeven dat de door het FNP aangedragen alternatieven voor ons geen werkbare oplossing gaat opleveren en dus geen andere keus hebben dan de keuze voor de nieuwe molen voort te zetten.

Tijdens het ‘petear’ hebben we vrijuit van gedachten kunnen wisselen. Het verschil in opvatting van het wel of niet vervangen van de huidige dorpsmolen voor Reduzum en e.o blijft bestaan. Na anderhalf uur keerden FNP’ers huiswaarts, alvorens de windrichting werd vastgesteld aan de hand van de dorpsmolen.

Stichting dorpsmolen Reduzum

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnepanelen

De molenstichting heeft een informatieavond gehouden over het plaatsen van zonnepanelen.
Het verslag van deze voorlichtingsavond is terug te vinden in de Linepraat.

De volgende stap is dat er op verzoek een installateur van ASN te Dokkum bij u langs kan komen voor een vrijblijvend advies en offerte. Een aantal mensen heeft zich hier al voor opgegeven.

Diegene die zich nog niet heeft opgegeven maar wel interesse heeft kan zich aanmelden tot uiterlijk 10 april.

Dit kan bij één van de leden van de molenstichtring of  via het e-mail-adres info@dorpsmolen-reduzum.nl

De molenstichting

 

Verslag voorlichtingsavond:

Verslag voorlichtingsavond zonnepanelen

 

Kamervragen dorpsmolen Reduzum

Veel politieke partijen binnen de gemeente Leeuwarden en de provincie maken zich hard voor het vervangen van de dorpsmolen. In Den Haag zijn nu ook kamervragen gesteld over de dorpsmolen van Reduzum door Lutz Jacobi en Yasemin Çegerek. ‘Iedereen is voor deze windmolen, maar het provinciebestuur wil niet meewerken. Dat bedenk je toch niet?’, aldus Jacobi.

Liwadders.nl

/tweede kamer