Gemeente Leeuwarden steunt vervangen dorpsmolen Reduzum

Gisteravond is tijdens de raadsvergadering een motie ingediend door het CDA, Christen Unie, PvdA, D66, PAL/Groen Links en Verenigd Links. De motie is met 26 voor en 10 tegen aangenomen. Dit betekent dat de gemeente Leeuwarden het initiatief van Reduzum om de dorpsmolen te vervangen steunt!

Motie ingediend op 21 maart 2016

Motie ingediend op 21 maart 2016

Omgevingsvergunning aangevraagd

Het is al weer enige tijd geleden dat we bij u aan de deur zijn geweest voor eventuele participatie in de nieuwe dorpsmolen. Het plan om de huidige dorpsmolen te vervangen krijgt gestaag body. De omgevingsvergunning voor de nieuw te realiseren doarpsmûne aan de Overijsselseweg wordt bij de gemeente Leeuwarden aangevraagd (Huis aan Huis, 2 maart 2016). We houden u op de hoogte!

IMG_0348