Dorpsmolens?

Het opstellen van een enquête is moeilijk. Het trekken van conclusies eruit nog veel moeilijker.
In de Leeuwarder Courant van 9 maart stond een artikel over het onderzoek naar o.a. de mening van de Friezen over windmolens.De conclusie luidt dat 52% wel windmolens wil maar slechts 32% wil een dorpsmolen.
Lees meer