De dorpsmolen een stap dichterbij

Dinsdag 18 juni 2019 is er een provinciaal coalitieakkoord gepresenteerd over hoe Provinciale Staten de komende 4 jaar op
diverse terreinen de provincie gaat besturen. Een akkoord dat op diverse punten een positieve benadering uitstraalt.
Uiteraard waren wij vooral geïnteresseerd in de benadering van de nieuwe coalitie van onze dorsmolen.
Omdat er nog in de Staten over gestemd moet benaderen we alles nog even voorzichtig, dat kan nog een probleem
geven al gaat in de politiek bijna niemand daar van uit. Lees meer

Mag de nieuwe dorpsmolen wel of niet?

Op 30 April jl. hebben 4 bestuursleden van het molenbestuur een zitting bijgewoond van de Raad van State in Den Haag.
Het ging om een zitting waarin de Raad van State de betrokken partijen (gemeente Leeuwarden, Provinsje Fryslân en stichting dorpsmolen Reduzum) uitnodigt meer informatie te geven over hun conflict.
Zoals jullie je wellicht herinneren heeft de gemeente Leeuwarden in oktober 2018 bezwaar gemaakt tegen het feit dat de provincie Fryslân onze dorpsmolen heeft afgewezen en de rechter de provincie gelijk had gegeven. Lees meer

Dorpsmolens?

Het opstellen van een enquête is moeilijk. Het trekken van conclusies eruit nog veel moeilijker.
In de Leeuwarder Courant van 9 maart stond een artikel over het onderzoek naar o.a. de mening van de Friezen over windmolens.De conclusie luidt dat 52% wel windmolens wil maar slechts 32% wil een dorpsmolen.
Lees meer

Uitzending SBS6 11 maart 2019

Het vervangen van de dorpsmolen Reduzum is de laatste tijd veel in de media. De Provinciale verkiezingen staan voor de deur. Bekijk hier het item van SBS6.

Provinciale verkiezingen 20 maart 2019

Natuurlijk zijn er een heleboel verschillende onderwerpen waarom iemand op een partij stemt in de provincie Fryslân
maar voor wie de doarpsmûne belangrijk vindt, heeft men voor u uitgezocht hoe alle partijen erover denken.

Windkieswijzer-Fryslan-toelichting