Bestuursleden brengen bezoek aan Flevoland

De hittegolf is voorbij, de ‘r’ is bijna weer in de maand en het begint weer meer te waaien. Het was enigszins een turbulente zomer voor de stichting dorpsmolen Reduzum. Voor de zomervakantie liepen de onderhandelingen spaak met de leverancier van de nieuwe dorpsmolen en de voorzitter trad af. 

Lees meer en download het PDF!

Update augustus


‘De stichting doarpsmûne Reduzum moet naar een nieuwe voorzitter zoeken’, aldus het LC van 1 juli 2020. De afgelopen 25 jaar hebben Henk Vellinga en Bartle de Leeuw zich voor 120% ingezet voor de doapsmûne Reduzum. Beide heren hebben besloten om een stapje terug te doen. Ze zullen geen onderdeel meer uit maken van het bestuur, maar zullen als adviseur op gepaste afstand betrokken blijven.

De voorzittershamer is binnen het bestuur overgedragen aan Jarig Jan Boersma. De stichting zal binnen de dorpen Friens, Idaerd en Reduzum op zoek gaan naar een penningmeester. Interesse om binnen een actieve en dynamisch bestuur aan de slag te gaan, meld je aan bij een van de bestuursleden.

De komende periode is de stichting dorpsmolen Reduzum druk bezig om de overige opties onder de loep te nemen. Hierbij houden we alle opties open. Het reviseren van de huidige dorpsmolen, een compleet gereviseerde tweedehands turbine en eventueel een nieuwe turbine.

Arjen van Balen, Jarig Jan Boersma, Wybo Palstra, Remko Dijkstra, Albert Bouwstra, Jan Rodenburg en Jeljer Zijlstra  

Hoogste opbrengst tot nu toe

De Maand februari van 2020 heeft de hoogste maandopbrengst tot nu toe opgeleverd. Over de hele maand was het 79155kWh. Dit is te danken aan meerdere stormen die in deze

maand over ons land geraasd zijn.

Bekijk op de pagina “opbrengst” wat de stroomproductie vanaf 2009 is geweest.

De molen, daar hoor je niks meer van…

Het is stil rond de molen. We hebben met z’n allen ruim € 800.000,- toegezegd als lening.
Nu zou je toch zeggen dat de molen er al haast moet staan.
Ook wij, bestuurders van de stifting, zouden graag de nieuwe molen snel geplaatst zien worden.


Maar…..
Dit schreven we op 23 november 2019 en vervolgens melden we dat vrijwel alles al was geregeld
Als laatste punt waarop we moesten wachten was de goedkeur van onze SDE+ aanvraag.