Artikelen van dorpsmolen

Mag de nieuwe dorpsmolen wel of niet?

Op 30 April jl. hebben 4 bestuursleden van het molenbestuur een zitting bijgewoond van de Raad van State in Den Haag. Het ging om een zitting waarin de Raad van State de betrokken partijen (gemeente Leeuwarden, Provinsje Fryslân en stichting dorpsmolen Reduzum) uitnodigt meer informatie te geven over hun conflict. Zoals jullie je wellicht herinneren […]

Dorpsmolens?

Het opstellen van een enquête is moeilijk. Het trekken van conclusies eruit nog veel moeilijker. In de Leeuwarder Courant van 9 maart stond een artikel over het onderzoek naar o.a. de mening van de Friezen over windmolens.De conclusie luidt dat 52% wel windmolens wil maar slechts 32% wil een dorpsmolen.

Provinciale verkiezingen 20 maart 2019

Natuurlijk zijn er een heleboel verschillende onderwerpen waarom iemand op een partij stemt in de provincie Fryslân maar voor wie de doarpsmûne belangrijk vindt, heeft men voor u uitgezocht hoe alle partijen erover denken. Windkieswijzer-Fryslan-toelichting

Dorpsmolen november en december 2018

Kleinschalig, een dorpsmolen die de energie (elektriciteit) kan dekken voor een paar Friese dorpen. Het afgelopen jaar heeft het bestuur wederom hard gewerkt om de nieuwe dorpsmolen te realiseren. Aan de internationale en landelijke bekendheid kan het niet liggen die reikt tot in Den Haag en zelfs in Denemarken kent men Reduzum. Dichter bij huis […]