Artikelen van dorpsmolen

De dorpsmolen een stap dichterbij

Dinsdag 18 juni 2019 is er een provinciaal coalitieakkoord gepresenteerd over hoe Provinciale Staten de komende 4 jaar op diverse terreinen de provincie gaat besturen. Een akkoord dat op diverse punten een positieve benadering uitstraalt. Uiteraard waren wij vooral geïnteresseerd in de benadering van de nieuwe coalitie van onze dorsmolen. Omdat er nog in de […]

Mag de nieuwe dorpsmolen wel of niet?

Op 30 April jl. hebben 4 bestuursleden van het molenbestuur een zitting bijgewoond van de Raad van State in Den Haag. Het ging om een zitting waarin de Raad van State de betrokken partijen (gemeente Leeuwarden, Provinsje Fryslân en stichting dorpsmolen Reduzum) uitnodigt meer informatie te geven over hun conflict. Zoals jullie je wellicht herinneren […]

Dorpsmolens?

Het opstellen van een enquête is moeilijk. Het trekken van conclusies eruit nog veel moeilijker. In de Leeuwarder Courant van 9 maart stond een artikel over het onderzoek naar o.a. de mening van de Friezen over windmolens.De conclusie luidt dat 52% wel windmolens wil maar slechts 32% wil een dorpsmolen.

Provinciale verkiezingen 20 maart 2019

Natuurlijk zijn er een heleboel verschillende onderwerpen waarom iemand op een partij stemt in de provincie Fryslân maar voor wie de doarpsmûne belangrijk vindt, heeft men voor u uitgezocht hoe alle partijen erover denken. Windkieswijzer-Fryslan-toelichting