Artikelen van dorpsmolen

Update Doarpmûne

Aan de inwoners van Idaerd, Friens, Tsienzerbuorren en Reduzum, Regelmatig komt de Doarpsmûne in het nieuws. Ook bezoeken mensen en groepen van diverse pluimage de molen en het dorp. De informatie aan de eigen mensen lijkt daarbij wel eens wat in de verdrukking te raken. Het is tijd jullie te informeren hoe het er mee […]

Wintertijd, meer wind minder zon.

Zondag 29 oktober werd de klok een uur teruggedraaid. Wintertijd! En dat betekent kortere dagen! In oktober heeft de dorpsmolen 51.168 kWh ‘mienskipsenerzjy’ geleverd. Twee maal zoveel dan oktober 2016. Vierentwintig dagen een westelijke windrichting met een gemiddelde van 6 meter per seconde. Op 5 oktober uitschieters naar 20 meter per seconde, de oktoberstorm. De […]

Plannen om zonnepanelen of- collectoren te installeren?

Sinds dit voorjaar is er meer mogelijk voor particulieren en ondernemers met een eigen – of een gezamenlijk plan voor zonnepanelen of -collectoren in de gemeente Leeuwarden. Hiervoor lanceert gemeente Leeuwarden een informatiepagina www.planvoordezon.nl. Particulieren en ondernemers kunnen op deze website stap voor stap hun initiatieven checken en zich zo goed voorbereiden. Plan van de Zon is […]