Artikelen van dorpsmolen

Places of Hope

Doarpsmûne Reduzum is vertegenwoordigd op de tentoonstelling Places of Hope. De komende decennia staat er voor Nederland veel op het spel op het gebied van ruimte, economie en leefomgeving. Er moeten één miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, maar waar? En hoe? De schaalvergroting en intensivering van de landbouw heeft zijn grenzen bereikt. En wat te […]

Overdracht skoalbus

De schoolbus zal op 17 februari 2018 met enig ceremonieel worden overgedragen aan de buscommissie in Cafe Bar de Welp te Reduzum. Enkele jaren terug was de oude schoolbus, die de kinderen van Friens, Idaerd en Tsienzerbuorren dagelijks naar school brengt en ook weer thuis brengt, toe aan vervanging. De molenstichting was in overleg met de gebruikers  van de bus […]