Artikelen door dorpsmolen

Huis-aan-huis bezoeken nieuwe dorpsmolen afgerond

Inwoners van Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum, De afgelopen weken zijn we zoveel mogelijk bij jullie ieder persoonlijk aan de deur geweest om te vragen of jullie ons ook geld wilden lenen voor de nieuwe dorpsmolen. We troffen niet ieder thuis en niet ieder is in de gelegenheid ons geld te lenen of wilde dat […]

Informatieavond nieuwe dorpsmolen 22 augustus

Donderdagavond a.s wordt ‘de stand van zaken’ omtrent de nieuwe dorpsmolen toegelicht tijdens een informatieavond in Cafe bar de Welp, aanvang 20.00 uur. Na afloop kunt u bestuursleden van de molenstichting benaderen voor vragen omtrent de nieuwe dorpsmolen. De komende weken gaan de bestuursleden van de dorpsmolen deur-aan-deur om het invulformulier op te halen. U […]

Nije Doarpsmûne

Onlangs heeft u een brief in de brievenbus van de molenstichting mogen ontvangen. Wilt u deelnemen? Zie de onderstaande pdf bestanden. Brief inwoners Invulformulier

De dorpsmolen een stap dichterbij

Dinsdag 18 juni 2019 is er een provinciaal coalitieakkoord gepresenteerd over hoe Provinciale Staten de komende 4 jaar op diverse terreinen de provincie gaat besturen. Een akkoord dat op diverse punten een positieve benadering uitstraalt. Uiteraard waren wij vooral geïnteresseerd in de benadering van de nieuwe coalitie van onze dorsmolen. Omdat er nog in de […]