Drie nieuwe borden op het terras van de Blauwe Tent

Reduzum in de grijze oudheid, de prachtige weidse omgeving van Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum en de Blauwe Tent met daartegenover de Doarpsmûne. Ze stonden de afgelopen tijd volop in de belangstelling.
Oeds kwam fan Fierwei thus  na een oorlog tegen Troje en beleefde onderweg vele avonturen voor hij na lange tijd weer rust vond
in zichzelf en zijn eigen mooie omgeving. In het radioprogramma Bureau de Vries van de Omrop kwam deze week naast Oeds ook een stuk recentere geschiedenis van Reduzum aan de orde:
Het begin van de vorige eeuw met zijn armoe, ongelijkheid en sociale onrust en de daaruit voortvloeiende drankellende.
In de vorm van een verhaal over de toenmalige dominee van Reduzum Dominee Boers en zijn strijde tegen het onrecht.
Een van de resultaten was de Blauwe Tent, een café waar geen alcohol geschonken mocht worden en nu na ruim meer als 100 jaar nog steeds geen druppel alcohol te krijgen is.

Een crew van 200 vrijwilligers uit de dorpen zorgde onder de hoede van enkele professionals voor het succesvol neerzetten van het verhaal van Oeds.

We hebben het geluk dat een van de tot de verbeelding sprekende spelers uit het verhaal, de heks Kirkje, bereid gevonden is om de borden te onthullen bij de Blauwe Tent die informatie geven over het dorp en zijn omgeving en over een ander aspect van de Mienskip, de dorpsmolen.

Doarpsmûne Reduzum en de Elfwegentocht

Zaterdag 7 juli 2018 is er een fietstocht georganiseerd door de Elfwegentocht in het kader van Fossiel Fry Fryslân (Twee weken feest zonder een druppel benzine). De deelnemers zijn gestart in Diever en bereikten de finish in Appelscha.De deelnemers werden na de fietstocht voorzien van duurzaam opgewekte stroom door de ‘aggregaat op sinne-enerzjy’. Plug & Play! De dorpsmolen Reduzum levert sinds 1994 al duurzaam lokaal opgewekte energie waarbij de revenuen ten goede komt aan de dorpen Friens, Idaerd, Tsienzerbuorren en Reduzum. Zo heeft de stichting onder andere het schoolbusje voor een deel gefinancierd en ledverlichting bij de sportvelden gerealiseerd.

Vrijdag 13 juli is de ‘aggregaat op sinne-enerzjy’ bij het wereldrecord simultaan laden van elektrische voertuigen in Wolvega. De aggregaat zal verschillende elektrische voertuigen voorzien van lokaal opgewekte stroom. Wij leveren stroom via een 230 volt aansluiting (net zoals thuis laden).

Zaterdag 14 jullie neemt de stichting dorpsmolen Reduzum deel aan de Elfwegentocht Parade op de Wâldwei (N31). Hier probeert men een opnieuw een wereldrecord te vestigen. Ditmaal wil men de meest uiteenlopende elektrische duurzame voertuigen in de parade laten rijden en gaat het om de aantallen. Maar het draait niet alleen om elektrische voer- en vaartuigen. Alle fossielvrije voertuigen zijn welkom! Van vrachtwagen op waterstof tot step. Iedereen kan meedoen: elektrische boten, bussen op waterstof, Tesla’s en Hesla’s, auto’s op blauwe diesel, bussen op groen gas, Segways, fietsen, scootmobiels, skelters en nog veel meer! (elfwegentocht). Doe mee en schrijf je gelijk in!

Tot vrijdag en/of zaterdag!

 

 

Places of Hope

Doarpsmûne Reduzum is vertegenwoordigd op de tentoonstelling Places of Hope. De komende decennia staat er voor Nederland veel op het spel op het gebied van ruimte, economie en leefomgeving. Er moeten één miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, maar waar? En hoe? De schaalvergroting en intensivering van de landbouw heeft zijn grenzen bereikt. En wat te denken van het klimaat? In navolging van het klimaatakkoord van Parijs (2015) willen wij Nederlanders in 2030 maar liefst de helft minder broeikasgas uitstoten. Ga er maar aan staan. Sommigen zinkt de moed bij dergelijke opgaven in de schoenen. De tentoonstelling Places of Hope kiest een geheel andere invalshoek. “De oplossingen voor Nederland liggen niet in de statistiek, maar in de verbeelding’, aldus curator Maarten Hajer. “Wie de tentoonstelling bezoekt gaat anders denken; gaat anders vóelen.” ‘Places of Hope’ wordt op 4 april feestelijk geopend en is tot en met 25 november te zien in de Kanselarij Leeuwarden, als onderdeel van het programma van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018.

Lees meer: ZIN IN DE TOEKOMST KRIJGEN MET PLACES OF HOPE_pdf

Places of Hope (‘Zin in de toekomst!’) 4 april t/m 25 november 2018

De Kanselarij Turfmarkt 11 8911 KS Leeuwarden

(Culturele Hoofdstad van Europa, 2018) www.placesofhope.nl

Open: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Toegang: gratis