Nieuwe “Doarpsmûne”

Na een periode van 20 jaar trouwe dienst is het tijd voor een waardige opvolger van de Micon M700-225. De nieuwe turbine, een Enercon E44, komt op exact dezelfde locatie te staan. De dorpsmolen van Reduzum is gesitueerd ten zuiden van het dorp nabij de N354. Jarenlang heeft de dorpsmolen van Reduzum gezorgd voor extra inkomsten voor de drie dorpen Reduzum, Friens en Idaerd. Van de netto-opbrengsten zijn inmiddels veel initiatieven in de dorpen gerealiseerd.

De nieuwe turbine zal de energiebehoefte van de drie dorpen dekken. Samen gebruiken de dorpen circa 1.500.000 kWh. De capaciteit wordt vergroot van 0,225 Mw tot de 0,9. Het verhogen van de capaciteit wordt veroorzaakt door verbeterde technieken zoals het direct-drive principe en het de ashoogte van 45 of 55 meter. De Enercon E44 zal rustiger draaien ten opzichte van de Micon. Het rustiger draaien wordt gerealiseerd door de omvang rotorbladen en het optimaal benutten van de windsnelheid (direct-drive). Ook wordt het softwarepakket uitgebreid. Hierdoor wordt het mogelijk om eventuele slagschaduw tot minimum te beperken. Bij een ashoogte van 45 meter zal de turbine ongeveer 1.500.000 kWh uur opleveren. Indien de ashoogte toeneemt met 10 meter, dan zal de opbrengst worden verhoogd met +/- 100.000 kWh.

De huidige turbine zal vervangen worden door de Enercon E44 (zie afbeelding). Op het zuidwestelijke industrieterrein ‘Newtonpark’ te Leeuwarden staan twee Enercon’s E44.

E44 1

 Enercon E44

Hieronder de technische gegevens van de nieuwe turbine.

Enercon E44

Enercon Producten

Afmetingen van beide varianten (resp. 45 en 55 meter):

10.2.f. Weights & Dimensions E-44 45m

10.2.f. Weights & Dimensions E-44 55m