Stichting Dorpsmolen Reduzum

Welkom op de site van ‘Stichting Dorpsmolen Reduzum’

De stichting heeft als doelstelling, verbetering van het milieu, bevordering van energie besparing en het gebruik van duurzame energie in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens.
Dit heeft geresulteerd in de exploitatie van een windmolen van 225 kW. en 3 PV installatie’s, 1 van 4,4 kWp op het dak van de Trije Doarpen skoalle, 1 van 5,5 kWp op de sportzaal en 1 van 3.3 kWp op de sportkantine. Gezamenlijk leveren de PV-installaties tussen 8000-10.000 kWh.

De molen is een MICON M700 , in bedrijf sinds oktober 1994, levert jaarlijks tussen de 450.000- en de 500.000 kWh aan het net.

 

Verduurzaming in eigen hand

Dorpsmolen Reduzum wordt als voorbeeld genoemd door FUSE(  Flexibility Unleashing Sustainable Energy). Een denktank van vooraanstaande professionals die op persoonlijke titel werk maken van de energietransitie. Duurzame energie-technologie wordt in hoog tempo beter en goedkoper: het idee dat duurzame energie tot minder welvaart leidt, strookt niet langer met de feiten. Ook het maatschappelijk draagvlak... Lees meer